Wymagane dokumenty

Każdy bank ma prawo wymagać od swoich klientów specyficznego zestawu dokumentów. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do różnych form zarabiania pieniędzy.

Podstawowym dokumentem, wymaganym przez każdy bank, jest dowód osobisty. Należy także mieć przy sobie drugi dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość. Żeby otrzymać kredyt musimy również przedstawić bankowi zaświadczenie o zarobkach.

Osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę muszą dostarczyć informacje o średnich odchodach netto z ostatnich 3 miesięcy; dacie zatrudnienia oraz jego charakterze (umowa na czas określony, nieokreślony); stanowisko pracy oraz podpisy i pieczęcie osoby uprawnionej od wydania zaświadczenia.

Emeryci muszą przedstawić ostatni odcinek renty i decyzję o ostatniej rewaloryzacji. Renciści muszą przedstawić dodatkowo decyzję, która określa termin przyznania świadczenia.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą przedstawiają zaświadczenie z ZUS-u o tym, że nie zalegają ze składkami oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodów za ostatnie 3 miesiące.