Procedura przyznawania kredytu

Bank przyzna kredyt jedynie osobie, która jest według niego wiarygodna i zdolna zwrócić

otrzymane pieniądze. Wiarygodność kredytobiorcy jest weryfikowana w różny sposób na różnych etapach poprzedzających przyznanie kredytu. Każdy bank posiada własną procedurę, według której przyznaje kredyt, można jednak znaleźć pewne stałe elementy.

Pierwszym etapem każdego postępowania kredytowego jest złożenie wniosku o kredyt. Powinny być w nim zawarte podstawowe informacje dotyczące przedmiotu kredytu, potrzebnej kwoty, ale także waluty, czy zabezpieczenia.

Kolejnym etapem jest uzupełnienie złożonego wniosku kredytowego. Bank zażąda od nas informacji dotyczących wieku, zatrudnienia, ale także stanu cywilnego, czy stosunku do służby wojskowej.

Kolejny etap przebiega już bez udziału kredytobiorcy. W tym czasie bank weryfikuje otrzymane dane. Inspektor kredytowy prosi o informacje z Biura Informacji Kredytowej, które prowadzi rejestr wszystkich kredytobiorców oraz tego, jak rzetelnie wywiązywali się ze spłaty swoich wcześniejszych zobowiązań.